หนี้สิน กับ ทรัพย์สิน

Bycheck.jobcreditcard

หนี้สิน กับ ทรัพย์สิน

หนี้สิน หมายถึง สิ่งที่มูลค่าตอบแทนไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ สิ่งฟุ่มเฟือยต่างๆ
ทรัพย์สิน หมายถึง สิ่งที่มูลค่าเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดกระแสเงินสด เช่น คอมโดมิเนียม บ้าน ที่ดิน

คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยกลัวกับการจ่ายเงินซื้อหนี้สิน แต่มักกลัวกับการจ่ายเงินซื้อทรัพย์สิน ทั้งๆที่มีกระแสเงินสดในรูปแบบผู้เช่ามาช่วยผ่อน และเมื่อเวลาผ่านไปมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

About the Author

check.jobcreditcard administrator

Leave a Reply